Kategorier
Coronapandemin Nyheter

Nya regler för minskad smittspridning

Dessa nya regler för minskad smittspridning gäller besök hos Victory Gym och Norrskenskliniken

Dessa nya regler ersätter de tidigare publicerade reglerna från 11 november 2020, som du kan läsa här.

 • Som alltid, oavsett sjukdomssymtom, är besök förbjudna hos oss tills du har varit symtomfri i 2 dagar.
 • Tvätta/sprita dina händer vid våra entréer:
  • Både när du går in
  • Och när du går ut
 • Håll avstånd.
  • I enlighet med rådande pandemilag får vi vara 70 personer samtidigt i våra lokaler.
  • Vi har begränsat till 35 personer samtidigt för att minska trängsel ytterligare.
 • Använd desinfektionsmedel och torka av utrustning efter användande.
 • Vi har begränsat antalet deltagare på gruppträning så vi hela tiden kan hålla säkra avstånd.
 • Utökade städinsatser genomförs dagligen där samtliga kontaktytor desinficeras.
 • Varje onsdag mellan kl 12.30-14.30 har vi gymmet stängt.
  • Denna tid är reserverad för våra seniorer.
 • I omklädningsrummen får endast 2 personer vistas samtidigt. Duscha och byt om hemma, om möjlighet finns.
 • Besök oss gärna under tiderna 05.00-15.00 då vi har minst antal besökare samtidigt.